Sở Y tế kiểm tra cuối năm tại Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ

Thực hiện Quyết định số 1032/QĐ-SYT ngày 14/11/2017 của Sở Y tế về việc kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn  và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

 

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-SYT ngày 26/10/2015 của Sở Y tế về việc ban hành bảng kiểm tra Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố năm 2015.Ngày 28 tháng 11 năm 2017 đoàn kiểm tra công tác Sở Y tế Quảng Ninh tiến hành làm việc tại Trung tâm Y tế Ba Chẽ

                                           Dược Sỹ Vũ Tuấn Cường – Phó giám đốc Sở Y tế cùng đoàn công tác

                                                                    làm việc tại Trung tâm Y tế Ba Chẽ

+Nội dung kiểm tra:

1.Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và kết quả thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm;

2.Đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Y tế; kết quả thực hiện.

3.Đánh giá công tác y tế dự phòng theo bảng kiểm tra các Trung tâm Y tế tuyến huyện  ban hành kèm theo quyết định số 985/QĐ-SYT ngày 26/10/2015 của Sở Y tế Quảng Ninh.

+ Kết quả kiểm tra Đánh giá:

– Mặc dù còn khó khăn về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị nhưng đơn vị đã cố gắng tổ chức thực hiện, triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch được giao và hoạt động khám chữa bệnh.

– Thực hiện  đúng các quy chế quy định trong công tác chuyên môn khám chữa bệnh và y tế dự phòng; Năng lực chuyên môn cơ bản đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo phân tuyến và chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Y tế và hoạt động khám chữa bệnh.

– Lề lối làm việc được duy trì; Bệnh viện đã triển khai một số giải pháp cải cách thủ tục hành chính ứng dụng CNTT trong quản lý và hoạt động chuyên môn đảm bảo vệ sinh môi trưởng; Cơ sở vật chất sạch sẽ khang trang, ngoại cảnh của trung tâm tương đối sang, sạch. Hệ thống tuy chưa đồng bộ song đã và đang hướng tới sự lien hoàn hợp lý.

– Đơn vị đã quan tâm phát triển nguồn nhân lực ( thu hút, đào tạo, bồi dưỡng…); Sử dụng hiệu quả nhân lực hiện có; Quan tâm và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ nhân viên của Trung tâm. Đã xây dự cơ cấu chức dnah nghề nghiệp dự vào vị trí việc làm.

Tồn tại:  

– Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng đơn vị vẫn gặp rất nhiều khó khan trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trung tâm; hiện tại đơn vị còn thiếu nhiều nguồn Bác sỹ, KTV để tiếp nhận các hoạt động hỗ trợ đào tạo chuyên môn từ tuyến trên, đảo bảo duy trì phát triển chuyên môn tại đơn vị.

– Chế độ bảo dưỡng Trang thiết bị ở trung tâm đã được quan tâm thực hiện tuy nhiên còn chưa chặt chẽ và đầy đủ; Không thực hiện bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị theo đúng quy định và kế hoạch đã xây dựng.

– Tổ quản lý chất lượng bệnh viện nhân lực chỉ có kiêm nghiệm mà không có chuyên trách một số quy trình đánh giá, giám sát chất lượng chưa hoàn thiện

– Quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị các bệnh thường gặp tại đơn vị đã được sửa đổi bổ sung, cập nhật nhưng mới đạt 53.3% danh mục kỹ thuật theo phân tuyến.

+ Ý kiến của đơn vị được kiểm tra.

 Đề nghị ban giám đốc Sở Y tế xem xét, tạo điều kiện để đơn vị có tuyển dụng them nguồn nhân lực là bác sỹ, điều dưỡng để có thể phục vụ tốt chuyên môn, kỹ thuật cho đơn vị.

– Đề nghị Sở Y tế tiếp tục giao bệnh viện đa khoa khu vực cẩm phả tiếp tục chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho đơn vị.

 

 

 

 

 

(Lượt xem 146, hôm nay 1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

35 + = 45

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.