Khoa Nội Nhi

SƠ LƯỢC SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

KHOA NỘI – NHI –ĐÔNG Y

I.SƠ LƯỢC SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA.
+ Khoa Nội – Nhi – Đông y – truyền nhiễm được hình thành từ năm 1954.
+ Đến tháng 9 năm 2015 khoa cấp cứu Nội – Nội – Nhi – Đông y – Truyền nhiễm đã tách bộ phận truyền    nhiễm thành khoa truyền nhiễm và hiện nay khoa có tên khoa Nội – Nhi – Đông Y.
+ Khoa cấp cứu Nội – Nhi – Đông Y có 14 cán bộ CNVC trong đó có 6 bác sĩ và 8 điều dưỡng. Số giường    trong kế hoạch là 18 giường, giường thực kê là 58 giường. Công suất sử dụng giường bệnh đạt > 200% so  với giường thực kê.
+ Khoa thường xuyên điều trị bệnh nhân nặng và bệnh nhân mắc bệnh mạn tính.Với tinh thần tất cả vì người  bệnh toàn thể cán bộ CNVC khoa Nội – Nhi – Đông Y luôn ngày đêm hết lòng cứu chữa người  bệnh để lại nhiều niềm tin yêu của bệnh nhân và gia đình. Trong những năm gần đây được Ban Giám Đốc cử  bác sĩ cũng như điều dưỡng đi đào tạo chuyên khoa sơ bộ như hồi sức cấp cứu và một số những kỹ thuật mới  triển khai thành công tại khoa. Đã cấp cứu thành công nhiều ca bệnh nặng, tiên lượng tốt và chuyển tuyến  trên kịp thời những ca bệnh nặng và khó. Triển khai được những kỹ thuật khó và mới như mở màng phổi tối  thiểu, cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao và nhiều những cấp cứu nặng khác…..Phối hợp tốt công tác hội  chẩn và hỗ trợ các bác sĩ cấp cứu kịp thời các bệnh nhân ở một số chuyên khoa khác và cho tuyến Y tế cơ  sở.

+Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng vào công tác điều trị.
+ Những năm gần đây khoa được nhận nhiều giấy khen của huyện cũng như của sở Y tế.
II. Kế hoạch phát triển khoa trong tương lai:
+ Xây dựng và tích cực đào tạo các chuyên khoa sâu cho các bác sĩ để thực hiện những kỹ thuật khó, cấp cứu  kịp thời những ca bệnh nặng.
+ Nâng cao trình độ chuyên môn cũng như Y đức nghề nghiệp để xây dựng hình ảnh và thương hiệu đơn vị.
III. NHÂN LỰC KHOA NỘI – NHI – ĐÔNG Y
+ Phó khoa phụ trách khoa: Bs Dư Thị Thuý
+ Điều dưỡng trưởng khoa: Phạm Thị Duyên
• Cán bộ trong khoa:
+ Bác sĩ: 06
+ Điều dưỡng, kỹ thuật viên: 8
  Trong đó: Điều dưỡng cao đẳng: 04
  Điều dưỡng trung cấp: 03
  Kỹ thuật viên: 01
+ Hộ lý: 01

(Lượt xem 964, hôm nay 1)