Khoa Nội – Nhi – Truyền nhiễm

Khoa Nội – Nhi – Truyền nhiễm

Phó trưởng khoa – Phụ trách khoa: Vi Văn Viên

Bằng cấp: Bác sĩ đa khoa

Phó trưởng khoa: Lộc Thị Thắm

Bằng cấp: Bác sĩ đa khoa

Điều dưỡng trưởng khoa: Phạm Thị Duyên

Bằng cấp: Cao đẳng Điều dưỡng

1. Vị trí, chức năng:

Khoa Nội – Nhi – Truyền nhiễm là khoa lâm sàng ghép thực hiện công tác cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội, Nhi, YHCT – PHCN và Truyền nhiễm.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh theo quy chế công tác khoa nội, khoa nhi, khoa YHCT, khoa truyền nhiễm của Bộ Y tế quy định trong Quy chế Trung tâm.

2.2. Phối hợp tốt với các chuyên khoa sâu về nội, ngoại và hồi sức cấp cứu đảm bảo chẩn đoán chính xác và điều trị tốt.

2.3. Nghiên cứu khoa học và áp dụng các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới giúp cho việc chẩn đoán và điều trị.

2.4. Đầu mối triển khai khám bệnh, chữa bệnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm xây dựng quy chế phối hợp với khoa, phòng khác để triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh.

2.5. Đầu mối triển khai khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Thần kinh, Tâm thần, Lao và các bệnh truyền nhiễm khác tại Trung tâm.

2.6. Căn cứ kế hoạch hoạt động của đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm của khoa.

2.7. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

2.8. Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, tiếp nhận kỹ thuật mới với các bệnh theo phân khoa từ tuyến trên.

2.9. Tham gia Nghiên cứu khoa học: Hàng năm có các đề tài nghiên cứu khoa học mới, phục vụ cho các bước tiến về kỹ thuật lâm sàng ứng dụng tại khoa.

2.10. Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

2.11. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

 

 

(Lượt xem 988, hôm nay 1)