Khoa Phụ Sản – Chăm sóc sức khỏe sinh sản

Khoa Phụ Sản – Chăm sóc sức khỏe sinh sản

I.CÔNG TÁC TỔ CHỨC KHOA, PHÒNG
1. Nhân lực
    Tổng số cán bộ viên chức: 08
     Bác sỹ: 03 ( 1 BSCK )
     Điều dưỡng: 02.
      NHS: 03.
     Trong đó:


Trưởng khoa Khúc Thị Miền: 
      Bằng cấp: Bác sĩ chuyên khoa I sản.

Bác Sỹ Lộc Hải Luận.

  Bác Sỹ Phạm Thu Trang

Trương Thị Hà

Quyền điều dưỡng trưởng khoa: 
Bằng cấp: NSH Trung cấp

Điều dưỡng: Tăng Thị Trang.


NHS: Trương Thị Nguyệt.


Hộ Sinh: Vi Thị Hòa

Điều dưỡng: Lộc Thị Hường.

2. Phòng bệnh và số giường bệnh.
Cơ sở vật chất Khoa ngoại có 01 phòng đẻ, 01 phòng thủ thuật, 01 phòng khám, 01 phòng hậu sản, 01 phòng chờ đẻ, 01 phòng bệnh, 01 phòng khám, 01 phòng tư vấn, 01 phòng siêu âm, với 10 giường kế hoạch, thực kê 12 giường .
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA, PHÒNG
1. Khám, điều trị:
Khám và điều trị nội trú, ngoại trú, phẫu thuật các bệnh lý sản phụ khoa, phẫu thuật lấy thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản, quản lý thai sản và đỡ đẻ.
2. Đào tạo.
Tham gia công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ và nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến xã.
III. CÁC KỸ THUẬT ĐÃ TRIỂN KHAI TẠI KHOA
1. Lĩnh vực Sản khoa.
+ Phẫu thuật lấy thai.
+ Phẫu thuật chửa ngoài tử cung.
+ Đỡ đẻ thường và đẻ chỉ huy.
2. Lĩnh vực Phụ khoa:
+ Phẫu thuật cắt u nang buồng trứng, u tuyến bartholine.
IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
1 . Đào tạo phát triển nguồn nhân lực
 – Cử các bác sĩ và các diều dưỡng viên học các gói kỹ thuật , chuyển giao công nghệ của tuyến tại Bệnh Viện  Tỉnh.
+ Tham gia các buổi hội thảo khoa học , đào tại tại chỗ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn .
+ Đăng ký tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kỹ thuật mới, quy trình chuẩn trong công  tác khám chữa bệnh .
2 . Trang thiết bị kỹ thuật
+ Đầu tư nâng cao trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là hệ thống phẫu thuật nội soi.
3, Chăm sóc người bệnh, kỹ năng giao tiếp.
+ Tăng cường công tác chăm sóc người bệnh, chăm sóc toàn diện với những bệnh nhân chăm sóc cấp một.
+ Thực hiện tốt các quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế theo  thông tư 07/2014/TT-BYT.

(Lượt xem 1.787, hôm nay 1)