Khoa Dược

I.CÔNG TÁC TỔ CHỨC KHOA, PHÒNG
1. Nhân lực
    Tổng số cán bộ viên chức: 08
     Dược sỹ: 03 
     Trong đó Dược sỹ đại học: 01.
     Dược sỹ Trung học: 02.
   

Dược sỹ: Đàm Văn Nồng – Phó trưởng khoa 

Dược sỹ: Đặng Hải anh 

II.Chức năng nhiệm vụ của Khoa Dược Trung tâm Y tế Ba Chẽ

Khoa Dược là khoa cận lâm sàng có chức năng: Cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao phục vụ điều trị nội, ngoại trú, phòng chống dịch và chi viện cho tuyến dưới theo yêu cầu của Bộ Y tế. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng thuốc hợp lý an toàn theo quy chế dược chính của Bộ Y tế.

Cán bộ, viên chức của khoa phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế.Xây dựng, kế hoạch, thực hiện cung ứng thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao cho các khoa phòng kịp thời, đúng chủng loại, đủ số lượng với chất lượng tốt.

Tổ chức đấu thầu, xuất nhập thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước (kể cả thuốc, hóa chất từ nguồn viện trợ, tài trợ, chương trình, dự án).Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và thông tin kịp thời về thuốc cho cán bộ viên chức.Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc sử dụng thuốc, hóa chất, sinh phẩm an toàn, hợp lý, sử dụng vật tư y tế tiêu hao tiết kiệm, hiệu quả.

Thực hiện kiểm kê thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao theo quy định Nhà nước: Hàng tháng đối với Khoa Dược, 2 lần trong năm đối với các khoa, phòng, tiến hành kiểm kê đột xuất khi có yêu cầu.

Lập sổ sách theo dõi, bàn giao, thống kê, báo cáo theo quy định.Thuốc gây nghiện, hướng thần phải được cung ứng, quản lý bảo quản và sử dụng theo đúng quy chế quản lý thuốc gây nghiện, hướng thần.Thực hiện công tác dược lâm sàng, phát hiện kịp thời những phản ứng có hại của thuốc.Tổ chức thực hiện và quản lý Nhà thuốc bệnh viện đúng theo quy định.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

(Lượt xem 1.377, hôm nay 1)