Khoa KSDB-YTCC-ATVSTP

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

KHOA KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH – Y TẾ CÔNG CỘNG – AN TOÀN

VỆ SINH THỰC PHẨM THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ BA CHẼ

 

I.VỊ TRÍ CHỨC NĂNG:

1.Thông tin chung:

  Khoa KSDB-YTCC-ATVSTP thuộc trung tâm y tế huyện là đơn vị chuyên môn kỹ thuật,

 có chức năng tổ chức thực hiện công tác y tế dự phòng trên địa bàn huyện.

      Khoa có 08 thành viên

      Về trình độ chuyên môn: 02 Bac sỹ đa khoa, 05  Y sỹ đa khoa, 01 Trung cấp điều dưỡng

  II.NHIỆN VỤ:

 2. Công tác dịch tễ – Sốt rét, sốt xuất huyết – Bướu cổ – Phòng chống các bệnh xã hội:

– Tiến hành điều tra, nắm tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết, bệnh bướu cổ, các bệnh xã hội tại địa phương qua kết quả khám và điều trị ở bệnh viện huyện, phòng khám đa khoa khu vực, các Trạm Y tế xã, Thị trấn, các đội Y tế lưu động phát hiện  để có kế hoạch phòng chống dịch, bệnh hàng tháng, quý, năm.

– Giám sát diễn biến tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, khuẩn chương triển khai các bệnh pháp bao vây chống dịch khi phát hiện các  trường hợp mắc đầu tiên, ngăn chặn không để dịch xảy ra và nhanh nhóng dập tắt dịch.

– Quản lý chặt chẽ các ổ dịch cũ, tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan và tiến tối khống chế, thanh  toán.

– Tổ chức thực hiện công tác tiêm chủng tại địa phương, phân phối, bảo quản vác xin, sinh phẩm nhằm đảm bảo các yêu cầu của dự án và của Bộ Y tế.

– Quản lý tình hình sốt rét, sốt xuất huyết tại địa phương, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, đôn đốc các xã, Thị trấn, các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ quan công, nông trường, xí nghiệp đóng trên địa bàn, thực hiện quản lý chặt chẽ các bệnh sốt rét, lấy lam má