Khoa KSDB-YTCC-ATVSTP

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

KHOA KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH – Y TẾ CÔNG CỘNG – AN TOÀN

VỆ SINH THỰC PHẨM THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ BA CHẼ

 

I.VỊ TRÍ CHỨC NĂNG:

1.Thông tin chung:

  Khoa KSDB-YTCC-ATVSTP thuộc trung tâm y tế huyện là đơn vị chuyên môn kỹ thuật,

 có chức năng tổ chức thực hiện công tác y tế dự phòng trên địa bàn huyện.

      Khoa có 08 thành viên

      Về trình độ chuyên môn: 02 Bac sỹ đa khoa, 05  Y sỹ đa khoa, 01 Trung cấp điều dưỡng

  II.NHIỆN VỤ:

 2. Công tác dịch tễ – Sốt rét, sốt xuất huyết – Bướu cổ – Phòng chống các bệnh xã hội:

– Tiến hành điều tra, nắm tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết, bệnh bướu cổ, các bệnh xã hội tại địa phương qua kết quả khám và điều trị ở bệnh viện huyện, phòng khám đa khoa khu vực, các Trạm Y tế xã, Thị trấn, các đội Y tế lưu động phát hiện  để có kế hoạch phòng chống dịch, bệnh hàng tháng, quý, năm.

– Giám sát diễn biến tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, khuẩn chương triển khai các bệnh pháp bao vây chống dịch khi phát hiện các  trường hợp mắc đầu tiên, ngăn chặn không để dịch xảy ra và nhanh nhóng dập tắt dịch.

– Quản lý chặt chẽ các ổ dịch cũ, tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan và tiến tối khống chế, thanh  toán.

– Tổ chức thực hiện công tác tiêm chủng tại địa phương, phân phối, bảo quản vác xin, sinh phẩm nhằm đảm bảo các yêu cầu của dự án và của Bộ Y tế.

– Quản lý tình hình sốt rét, sốt xuất huyết tại địa phương, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, đôn đốc các xã, Thị trấn, các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ quan công, nông trường, xí nghiệp đóng trên địa bàn, thực hiện quản lý chặt chẽ các bệnh sốt rét, lấy lam máu xét nghiệm phát hiện ký sinh trùng sốt rét…

– Quản lý và tổ chức thực hiện công tác phòng chống các rối loạn do thiếu Iốt tại địa phương, điều tra thực trạng bệnh, lập kế hoạch triển khai các hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt.

– Lập dự trù hàng năm về nhu cầu kinh phí, thuốc, hóa chất … phục vụ cho công tác phòng chống dịch, phòng chống sốt rét, sốt xuất huyết, phòng   chống bướu cổ, phòng chống bệnh xã hội hàng năm, quý, tháng của địa phương và của Khoa KSDB-YTCC-ATVSTP. Tổ chức phân phối, cấp phát theo kế hoạch, hướng dẫn sử dụng và bảo quản …

– Thống kê số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại dịch bệnh dịch tại địa phương và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

 3. Công tác vệ sinh: vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động, VSATTP…

– Hướng dẫn và vận động nhân dân xây dựng mới và sửa chữa các công trình vệ sinh như nhà tiêu, giếng nước, nhà tắm, chuồng gia súc…. Theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và theo yêu cầu kỹ thuật, thường xuyên nắm được số lượng, chất lượng các loại công trình vệ sinh có tại địa phương.

– Giám sát và kiểm tra chất lượng nước uống và nước sinh hoạt.

– Phổ biến và đôn đốc tuyến xã, cơ quan, công nông, lâm trường, xí nghiệp đóng trên địa bàn thực hiện các biệp pháp xử lý phân, nước, rác …theo hướng dẫn kỹ thuật của tuyến trên.

– Kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, lập hồ sơ vệ sinh cho từng cơ sở cung ứng thực phẩm, dịch vụ ăn uống tại địa phương. Tổ chức kiểm tra thường xuyên nhằm phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng không đảm bảo VSATTP. Điều tra ngộ độc thực phẩm và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.

– Tuyên truyền vận động, tư vấn các cơ sản xuất, kinh doanh thực phẩm được phân cấp đến Trung tâm hành chính công làm thủ tục cấp giấy chúng nhận cơ sở đảm bảo VSATTP.

– Vận động kiểm tra đôn đốc thực hiện các quy định, yêu cầu vệ sinh phòng dịch trong các xã, Thị trấn, cơ quan, xí nghệp, công nông lâm trường, trường học.

– Hướng dẫn công tác Y tế trường học.

– Lập hồ vệ lao động và tiến hành kiểm tra đôn đốc các xí nghiệp, công nông, lâm trường thực hiện các biện pháp khắc phục những yếu tố độc hại sinh ra trong quá trình sản xuất và đảm bảo các yêu cầu vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

– Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động ở các doanh nghiệp nhỏ và vùa trên địa bàn.

– Hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc thực hiện các quy định về vệ sinh ATLĐ trong các cơ sở Y tế, hướng dẫn nhân dân bảo quản, sử dụng và phòng chống nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật.

– Phối hợp với các ngành có chức năng tại địa phương tổ chức kiểm tra việc thực các chế độ chính sách của nhà nước bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

4.Công tác xét nghiệm:

– Khoa KSDB-YTCC-ATVSTP phối hợp khoa cận lâm sàng đáp ứng các như cầu xét nghiệm cho công tác chuyên môn của khoa và Y tế cơ sở.

– Từng bước triển khai các xét nghiệm sau đây:

+ Lấy mẫu xét nghiệm và gửi lên tuyến trên: Bệnh phẩm, nước, thực phẩm, bụi và hơi khí độc.

+ Xét nghiệm trực tiếp Trúng giun sán, lỵ, amíp, ký sinh trùng sốt rét, các xét nghiệm Iốt niệu.

+ Nuôi cấy vi khuẩn.

III. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC:

 1. Khoa KSDB-YTCC-ATVSTP chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Trung tâm y tế huyện.
 2. Khoa KSDB-YTCC-ATVSTP chịu sự quản lý và chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Y tế dự phòng và các Trung tâm khác thuộc hệ dự phòng thuộc Sở Y tế.
 3. Khoa KSDB-YTCC-ATVSTP có mối quan hệ phối hợp với các khoa Lâm sàng và cận lâm sàng, các đội dự phòng khác, các phòng khám đa khoa khu vực, Trạm y tế các xã, Thị trấn, các phòng chức năng của Trung tâm Y tế huyện.
 4. Khoa KSDB-YTCC-ATVSTP chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo và thực hiện công tác Y tế dự phòng trên địa bàn huyện.

IV.Chức năng nhiệm vụ từng thành viên

 1. Đ/c: Nguyễn Văn Tiến – Trưởng khoa.

   – Chịu trách nhiệm trước cấp trên về mọi hoạt động và thi hành công vụ, nhiệm vụ cơ quan đề ra.Trách nhiệm tham mưu cho Ban giám đốc Trung tâm y tế xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chương trinh mục tiêu y tế  do khoa được phân công, chương trình công tác của Khoa KSDB-YTCC-ATVSTP năm 2017 và trực tiếp điều hành khoa KSDB-YTCC-ATVSTP về công tác dự phòng trên địa bàn huyện, triển khai chỉ đạo thực hiện các dự án thuộc chương trình Y tế do khoa đảm nhiệm. Tổ chức các cuộc họp, các hội nghị tập huấn thuộc khoa quản lý, đánh giá các mặt hoạt động của khoa. Thư ký dự ánVitamin A, bứu cổ, dự án phòng chống tác hại của thuốc lá, Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần tại cộng đồng, chương trình làng văn hoá sức khoẻ. phụ trách theo rõi giám sát tại xã Thanh Sơn

   – Trách nhiệm hỗ trợ các dự  án khác khi có công việc đột xuất do sự điều động của  khoa

    – Trách  nhiệm phụ trách  tiêu chí 06 YTDP , đôn đốc  kiểm tra, giám sát việc thực hiện  duy trì chuẩn ở trạm y tế các xã, thị trấn theo Quyết định 3447/QĐ-BYT  của Bộ trưởng Bộ y tế

 1. Đ/c : Chíu A Sẩu – Phó khoa KSDB-YTCC-ATVSTP.

   – Có trách nhiệm cùng khoa thực hiện các dự án thuộc chương trình Y tế do khoa phụ trách. Trách nhiệm cùng trưởng  khoa xây dựng kế hoạch công tác hoạt động của khoa, chương trình công tác khoa  năm 2017 và trực tiếp điều hành giao ban  khi Trưởng  khoa đi vắng về  các hoạt động của khoa. Thư ký dự án HIV/AIDS.Phụ trách giám sát định kỳ, đột xuất các hoạt động của xã Đạp Thanh,

   – Trách nhiệm hỗ trợ các dự án khác khi có công việc cần thiết do sự điều động của khoa

    – Trách  nhiệm phụ trách chung chuẩn  tiêu chí 6 YTDP, đôn đốc  các thành viên khoa  kiểm tra, giám sát  việc thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã, thị trấn, năm 2017

 1. Đ/c: Đỗ Trọng Đức – Nhân viên khoa:

   – Có trách nhiệm cùng khoa thực hiện các dự án chương trình y tế Quốc gia do khoa đảm nhiệm, sẵn sàng thực hiện công việc khi được phân công. Thư ký đự án Y tế trường học, dự án An toàn vệ sinh lao động, dự án phòng chống cháy nổ, dự án Truyền thông, thường xuyên đi cơ sở giám sát dịch bệnh, giám sát thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế  do khoa đảm nhiệm. Chịu trách nhiệm trước  khoa về những dự án được phụ trách.

    – Phụ trách kiểm tra,  giám sát  định kỳ hoặc đột xuất các hoạt động  chương trình  mục tiêu y tế tại xã Lương Mông

   – Trách nhiệm hỗ trợ các dự án khác khi có công việc đột  xuất do sự điều động  phân công của khoa.

 1. Đ/c: Triệu A Lộc – Nhân viên khoa.

  – Có trách nhiệm cùng  khoa thực hiện các dự án thuộc chương trình  mục tiêu y tế  do khoa đảm nhiệm, sẵn sàng thực hiện công việc khi được phân công

của khoa. Thư ký dự án Nước sạch – Vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, dự án thuốc bảo vệ thực vật, dự án Phòng chống tai nạn thương tích. Thường xuyên đi cơ sở giám sát dịch bệnh, giám sát thực hiện các dự án thuộc khoa đảm nhiệm

    – Phụ trách kiểm tra,  giám sát  định kỳ hoặc đột xuất  các hoạt động các chương trình  mục tiêu y tế  tại xã Thanh Lâm

   – Trách nhiệm hỗ trợ các dự án khác khi có công việc  đột  xuất do sự điều động  phân công của  khoa

 1. Đ/C: Nguyễn Văn Long – Nhân viên khoa.

– Có trách nhiệm cùng  khoa thực hiện các dự án thuộc chương trình  mục tiêu y tế  do khoa đảm nhiệm, sẵn sàng thực hiện công việc khi được phân công của khoa. Thư ký dự án Phòng chống dịch(báo cáo dịch), dự án Phòng chống ung thư, dự án tiểu đường, dự án tăng huyết áp.

    – Thường xuyên đi cơ sở giám sát dịch bệnh, giám sát thực hiện các dự án thuộc khoa đảm nhiệm

    – Phụ trách kiểm tra,  giám sát  định kỳ hoặc đột xuất  các hoạt động các chương trình  mục tiêu y tế  tại xã Minh Cầm

   – Trách nhiệm hỗ trợ các dự án khác khi có công việc  đột  xuất do sự điều động  phân công của  khoa

   – Có trách nhiệm cùng  khoa thực hiện các dự án thuộc chương trình  mục tiêu y tế  do khoa đảm nhiệm, sẵn sàng thực hiện công việc khi được phân công

 1. Đ/C: Nguyễn Thị Xuân – Nhân viên khoa.

Có trách nhiệm cùng khoa thực hiện các dự án thục chương trình mục tiêu y tế do khoa đảm nhiệm, sẵn sàng thực hiện công việc khi được phân công. Thư ký dự án tiêm chủng mở rộng, phối hợp đ/c vân công tác TC theo yêu cầu, phòng chống bệnh dại.

    – Thường xuyên đi cơ sở giám sát dịch bệnh, giám sát thực hiện các dự án thuộc khoa đảm nhiệm

    – Phụ trách kiểm tra,  giám sát  định kỳ hoặc đột xuất  các hoạt động các chương trình  mục tiêu y tế  tại xã Đồn Đạc

   – Trách nhiệm hỗ trợ các dự án khác khi có công việc đột  xuất do sự điều động  phân công của  khoa

 1. Đ/C: Lê Cẩm Vân – Nhân viên khoa.

  – Có trách nhiệm cùng  khoa thực hiện các dự án thuộc chương trình  mục tiêu y tế  do khoa đảm nhiệm, sẵn sàng thực hiện công việc khi được phân công

của khoa. Thư ký dự án sốt xuất huyết, phòng chống sốt rét. Theo rõi vào sổ TC theo yêu cầu.

   – Thường xuyên đi cơ sở giám sát dịch bệnh, giám sát thực hiện các dự án thuộc khoa đảm nhiệm

    – Phụ trách kiểm tra,  giám sát  định kỳ hoặc đột xuất  các hoạt động các chương trình  mục tiêu y tế  tại Thị trấn

   – Trách nhiệm hỗ trợ các dự án khác khi có công việc  đột  xuất do sự điều động  phân công của  khoa

 1. Đ/C: Hoàng Quốc Việt – Nhân viên khoa.

  – Có trách nhiệm cùng  khoa thực hiện các dự án thuộc chương trình  mục tiêu y tế  do khoa đảm nhiệm, sẵn sàng thực hiện công việc khi được phân công

của khoa. Thư ký dự án Vệ sinh an toàn thực phẩm, Phòng chống phong, da liễu, chương trình ARI, Chương trình mắt.

   – Thường xuyên đi cơ sở giám sát dịch bệnh, giám sát thực hiện các dự án thuộc khoa đảm nhiệm

   – Phụ trách kiểm tra,  giám sát  định kỳ hoặc đột xuất  các hoạt động các chương trình  mục tiêu y tế  tại xã Nam Sơn

   – Trách nhiệm hỗ trợ các dự án khác khi có công việc  đột  xuất do sự điều động  phân công của  khoa

    * Cán bộ khoa Kiểm soát dịch bệnh-Y tế công cộng- An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Trung tâm y tế Ba chẽ căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc  báo cáo lãnh đạo khoa để xem xét bổ sung điều chỉnh kịp thời.

(Lượt xem 1.780, hôm nay 1)