Ban giám đốc

 

 

Giám đốc: Đoàn Ngọc Thanh      
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CKII
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện Thoại di động: 0912658808
Email: thanhkhtc2008@gmail.com

 

 

Phó giám đốc: Vi Văn Dũng
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CKI
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện Thoại di động: 0915049280
Email: vivandung1972@gmail.com

 

Phó giám đốc: Lương Văn Tiến 
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện Thoại di động: 0914664681
Email: luongvantienhong@gmail.com

(Lượt xem 1.039, hôm nay 1)