Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

GIỚI THIỆU
SƠ BỘ VỀ KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

I. Thông tin chung:
– Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn-Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ được thành lập năm 2011 theo quyết định số    710/QĐ-SYT ngày 15/7/2011 và đi vào hoạt động từ đó cho tới nay. Về cơ cấu tổ chức:
1. Khoa gồm 08 đồng chí;
– 01 trưởng khoa đồng chí: Đinh Văn Nở CNĐD
– 03 hộ lý; 01 điện nước;01 điều dưỡng Trung cấp.
– Khoa gồm có; tổ đồ vải giặt là; tổ hấp sấy thanh trùng dụng cụ, đồ vải; tổ điện nước-xử lý rác thải, nước  thải Y tế.
2. Nhiệm vụ:
– Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm trình Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn  xem xét trước khi trình giám đốc phê duyệt và thực hiện.
– Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế.
– Đầu mối phối hợp các khoa phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bao gồm phát hiện,  giám sát và báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm.
+ Phát hiện nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng.
+ Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.
– Kiểm tra đôn đốc cán bộ, viên chức, học sinh, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng  quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám chữa bệnh.
– Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học về kiểm soát nhiễm khuẩn.
– Quản lý giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hóa chất sát  khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn cho toàn viện.
– Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi do nghề nghiệp.
– Tham gia cùng khoa vi sinh, khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng  kháng sinh hợp lý.
– Phối hợp với các khoa phòng và các thành viên trong mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải  quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
3. Trang thiết bị:
– Máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao ( máy Autoclave).
– Máy phun sương khử khuẩn môi trường không khí.
– Máy hàn bao ép tiệt khuẩn.
– Máy giặt công nghiệp cửa ngang.
– Máy sấy đồ vải công nghiệp.
– Bàn là.
4. Hướng phát triển:
– Thực hiện nghiêm túc thông tư 18/2009 Bộ Y tế ngày 14/10/2009.
– Xây dựng các quy trình bảng kiểm phục vụ cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
– Liên tục cập nhập kiến thức mới tập trung vào các nội dung đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn.
– Quản lý theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.

 

 Đinh Văn Nở 

Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

 

 

(Lượt xem 1.609, hôm nay 1)