Lịch Công Tác Của Lãnh đạo TTYT ba Chẽ

 Bản in
 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN LÃNH ĐẠO

(Từ ngày 11/05 đến ngày 17/05/2020)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2,

(Ngày 11/05)

Sáng: làm việc bình thường 

 
Chiều: làm việc bình thường 
 
Thứ 3,

(Ngày 12/05)

 

Sáng: làm việc với đoàn công tác kiểm tra 06 tháng đầu năm Sở Y tế Quảng Ninh  
Chiều: làm việc với đoàn công tác kiểm tra 06 tháng đầu năm Sở Y tế Quảng Ninh  
Thứ 4,

(Ngày 13/05)

 

Sáng: Họp BCĐ Bộ tiêu chí 2018
GĐ Minh
Chiều: Họp kiểm tra công tác bảo vệ CSTE, bình đẳng giới GĐ Minh
Thứ 5,

(Ngày 14/05)

Sáng: Trực tuyến về PCTT và TKCN 2018 GĐ Minh
Chiều:làm việc bình thường   
Thứ 6,

(Ngày 15/05)

Sáng: Họp thường kỳ tháng 6/2019
GĐ Minh
Chiều: làm việc bình thường   
Thứ 7,

(Ngày 16/05)

Sáng: Trực Thường trú ngày nghỉ
Bs. Thưởng
Chiều: Trực Thường trú ngày nghỉ
Bs. Thưởng
Chủ Nhật,

(Ngày 17/05)

Sáng:Trực Thường trú ngày nghỉ  PGĐ Vi Dũng
Chiều:Trực Thường trú ngày nghỉ  PGĐ Vi Dũng