Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ tổ chức Sinh hoạt chuyên đề nội dung bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 27/3/2024, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có: Đồng chí Đoàn Ngọc Thanh – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế; Các đồng chí BCH Đảng bộ và toàn thể Cán bộ, đảng viên Trung tâm Y tế huyện.

Đ/c Nguyễn Văn Thưởng phụ trách công tác Tuyên giáo của Đảng bộ triển khai nội dung sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức Trung tâm Y tế huyện được tuyên truyền, giáo dục thông điệp bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, gắn với vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, tổ chức, giáo dục, rèn luyện Đảng ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong 94 năm qua và nghiên cứu thông điệp bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng  về đường lối cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng…

Đây là dịp quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, học tập, vận dụng sáng tạo thông điệp bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần vào xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị.

Sau buổi sinh hoạt tập trung, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế tiếp tục tổ chức học tập nội dung bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, khoa phòng, đoàn thể trong cơ quan./.

Hoàng Nhị & Đinh Cao

(Lượt xem 20, hôm nay 1)