TTYT Ba Chẽ tổ chức hoạt động cân, đo trẻ em dưới 5 tuổi và uống bổ sung Vitamin A năm 2024

Nhằm mục tiêu đẩy mạnh công tác theo dõi, đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn huyện và tăng cường công tác phòng chống thiếu Vitamin A trong cộng đồng, trong thời gian từ 25/5 đến 2/6/2024, Trạm Y tế các xã, thị trấn tổ chức hoạt động cân, đo trẻ em dưới 5 tuổi và uống bổ sung Vitamin A đợt I năm 2024 cho trẻ từ 6-36 tháng.

Tổ chức cân, đo trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn huyện

Đối với công tác cân, đo trẻ em, trong thời gian từ ngày 25-31/5/2024, trạm Y tế các xã, thị trấn tổ chức cân, đo tất cả trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn xã, thị trấn nhằm theo dõi, đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở cơ sở, từ đó đánh giá thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi của các xã, thị trấn và xác định tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi của toàn huyện.

Đối với hoạt động cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em trên địa bàn (đặc biệt là thiếu Vitamin A), trong 02 ngày từ 01-02/6/2024, 100% các xã, thị trấn tổ chức hoạt động truyền thông và chiến dịch uống Vitamin A nhân ngày vi chất dinh dưỡng, tuần lễ dinh dưỡng và phát triển. Các trạm y tế trên địa bàn huyện thực hiện chiến dịch uống Vitamin A đúng đối tượng, đúng liều, đảm bảo thời gian.

Tổ chức uống VTM A cho trẻ 6-36 tháng tuổi

Trong chiến dịch cân, đo trẻ em dưới 5 tuổi và uống bổ sung Vitamin A đợt I năm 2024, huyện Ba Chẽ đã tổ chức uống bổ sung Vitamin A cho 1.020 trẻ em từ 3-36 tháng tuổi; Tổ chức cân, đo 2.039 trẻ dưới 5 tuổi và báo cáo kết quả cân, đo trẻ theo quy định.

Sau chiến dịch, Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ chỉ đạo trạm Y tế các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao kiến thức và thực hành về phòng, chống suy dinh dưỡng, phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em và bà mẹ đang nuôi con nhỏ dưới 5 tuổi./.

Hoàng Nhị & Đinh Cao

(Lượt xem 10, hôm nay 1)