Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024

Nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, ngày 31/01/2024, Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024, đồng chí Đoàn Ngọc Thanh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đ/c Đoàn Ngọc Thanh-BT Đảng bộ, GĐ TTYT huyện triển khai Chương trình công tác trọng tâm năm 2024

Hội nghị triển khai Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của Sở Y tế; Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 cho các khoa, phòng, trạm Y tế; Triển khai Chương trình công tác năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ và các ý kiến tham gia đóng góp của các khoa, phòng, trạm y tế.

Các khoa, phòng, Trạm Y tế tập trung trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp thực hiện chỉ tiêu được giao năm 2024

Năm 2024, Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, thực hiện tốt công tác Dân số – kế hoạch hóa gia đình.Trong đó, tập trung một số chỉ tiêu trọng tâm: Ngày điều trị trung bình 6 ngày; Số lượt bệnh nhân điều trị nội trú bằng y học cổ truyền, hoặc có kết hợp y học cổ truyền đạt 20%, (trong đó >25% bệnh nhân điều trị nội trú ban ngày); Tỷ lệ phẫu thuật nội soi trên tổng số ca phẫu thuật 10%; Tỷ lệ chất thải được sử lý 100%; Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế đạt 2,9 điểm. Tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại TTYT và các TYT, nâng cao y đức, tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Tăng cường đào tạo triển khai kỹ thuật mới, kỹ thuật cao tại đơn vị; Giảm tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến lên tuyến trên; Đảm bảo đầy đủ, kịp thời  thuốc, vật tư y tế cho công tác khám chữa bệnh, kịp thời sửa chữa các TTB, phương tiện máy móc phục vụ chuyên môn; Thường xuyên rà soát, xây dựng hoàn thiện các quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trọng hoạt động khám chữa bệnh; Xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ luật, thân thiện; nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ CBVC-LĐ.

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch được giao các khoa, phòng, Trạm Y tế trao đổi, thảo luận chia sẻ, đóng góp và xác định nhiệm vụ trọng tâm từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2024./.

Hoàng Nhị & Đinh Cao

(Lượt xem 44, hôm nay 1)