Triển khai tiêm vắc xin phòng cúm mùa cho Nhân viên Y tế

Ngày 8/3/2023, Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh Cúm mùa cho cán bộ, nhân viên y tế, người lao động của đơn vị. Chương trình tiêm chủng nằm trong kế hoạch sử dụng vắc xin Cúm mùa cho nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh năm 2023 của Sở Y tế Quảng Ninh.

Tiêm vắc xin cúm mùa cho Nhân viên Trung tâm Y tế huyện

Căn cứ vào số lượng vắc xin phòng Cúm được phân bổ, Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ tổ chức tiêm chủng cho cán bộ, nhân viên, ưu tiên cho đối tượng nhân viên y tế đang mắc các bệnh mãn tính, nhân viên y tế trên 50 tuổi và nhân viên y tế đang làm việc tại các bộ phận có nguy cơ cao như: bộ phận tiếp đón bệnh nhân, bộ phận khám chữa bệnh, khoa kiểm soát dịch bệnh, y tế xã, thị trấn…

Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế xã, thị trấn sẽ tổ chức Tiêm vắc xin cúm mùa cho nhân viên Y tế hoàn thành trong tháng 3/2023, để đạt mục tiêu tỷ lệ trên 90% nhân viên y tế được tiêm./.

Viêt và đăng bài

Hoàng Nhị – Đinh Cao

(Lượt xem 23, hôm nay 1)