Sở Y tế Quảng Ninh kiểm tra, đánh giá chất lượng khám, chữa bệnh năm 2023 tại Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ

Ngày 21/5/2024, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng khám, chữa bệnh năm 2023 tại Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ.

Đ/c Đoàn Ngọc Thanh – GĐ TTYT Ba Chẽ báo cáo kết quả hoạt động năm 2023

Qua nghe báo cáo đánh giá của đơn vị về kết quả hoạt động năm 2023, đoàn công tác Sở Y tế tiến hành nghiên cứu tài liệu hồ sơ chuẩn bị của đơn vị (báo cáo, biểu điểm, biên bản, các phụ lục và tài liệu liên quan…) đồng thời tiến hành kiểm tra, đánh giá trực tiếp tại các khoa,phòng, bộ phận.

Đ/c Nguyễn Minh Tuấn – PGĐ Sở Y tế kiểm tra, đánh giá tại các khoa, phòng

Thành viên đoàn kiểm tra đánh giá, hỗ trợ chuyên môn tại các khoa, phòng

Thành viên đoàn kiểm tra đánh giá, hỗ trợ chuyên môn tại các khoa, phòng

Sau khi tiến hành các nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm: Thông tin, số liệu hoạt động năm 2023; Đánh giá chất lượng bệnh viện; Khảo sát hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế; Kiểm tra sự sẵn sàng công tác cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh; Kiểm tra tình hình áp dụng CNTT trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng KCB; Việc phản hồi một số văn bản phục vụ công tác quản lý, đoàn kiểm tra Sở Y tế đã có những ý kiến nhận xét đánh giá theo từng tiêu chí cụ thể, đồng thời tổng hợp và công bố kết quả kiểm tra đánh giá Trung tâm Y tế Ba Chẽ với tổng điểm trung bình đạt 3,06 điểm (tăng 0,03 so với điểm tự đánh giá của đơn vị) đạt mức khá theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện.

Đ/c Nguyễn Minh Tuấn – PGĐ Sở Y tế phát biểu kết luận kiểm tra

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – PGĐ Sở Y tế ghi nhận những cố gắng, nỗ lực vượt khó của Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ, đánh giá cao những kết quả đơn vị đã đạt được trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024. Trong thời gian tiếp theo, đồng chí Phó giám đốc sở đề nghị Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ phát huy thành tích đã đạt được, tiếp thu các ý kiến đánh giá, góp ý của đoàn kiểm tra để củng cố, hoàn thiện những nội dung còn thiếu sót; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình chuyên môn kỹ thuật; Bố trí nguồn nhân lực làm việc hài hòa, phù hợp, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thu hút, tuyển dụng nhân lực theo Nghị quyết 28 của HĐND tỉnh; Rà soát các hạng mục đang được đầu tư xây dựng, kịp thời đề xuất các nhu cầu phù hợp để đẩy hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động chuyên môn; Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tăng nguồn thu để bổ sung thu nhập, chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị yên tâm công tác.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, góp ý của đoàn kiểm tra, đồng chí Đoàn Ngọc Thanh – Giám đốc Trung tâm Y tế cảm ơn những ý kiến đánh giá quan trọng và những định hướng của đoàn kiểm tra. Trong thời gian tới đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, vướng mắc và phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động chuyên môn, công tác quản lý chất lượng để nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân đáp ứng sự hài lòng và tin tưởng của người dân./.

Hoàng Nhị & Đinh Cao

(Lượt xem 7, hôm nay 1)