Họp giao ban công tác dân số Qúy 2 năm 2024

Ngày 05/6/2024, Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ đã tổ chức họp giao ban công tác dân số nhằm đánh giá tiến độ, chất lượng, kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, các chương trình, đề án về Dân số và Phát triển tại các xã, thị trấn trong quý 2 năm 2024, đồng thời trong quá trình triển khai thực nhiệm vụ tại các xã, thị trấn gặp những thuận lợi, khó khăn, để có giải pháp chỉ đạo kịp thời trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Công Thận, Trưởng Phòng Dân số Truyền thông và Giáo dục sức khỏe chủ trì cuộc họp

Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo, viên chức Phòng Dân số Truyền thông và Giáo dục sức khỏe cùng toàn thể các đồng chí viên chức dân số cấp xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Công Thận, trưởng Phòng Dân số Truyền thông và giáo dục sức khỏe chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp giao ban các đồng chí viên chức Dân số cấp xã, thị trấn báo cáo công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc tham mưu xây dựng thực hiện công tác chuyên môn tại cơ sở, công tác phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tại địa phương trong thực hiện công tác dân số trên địa bàn. Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2024 về các hoạt động truyền thông, sinh hoạt câu lạc bộ các mô hình đề án nâng cao chất lượng dân số đều được quan tâm thực hiện, đặc biệt trong dịp Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, viên chức dân số đã tích cực trong việc phối hợp tuyên truyền về các nội dung nâng cao chất lượng dân số, các hoạt động truyền thông được triển khai kịp thời tuy nhiên về các chỉ tiêu cơ bản vẫn còn thấp.

Đồng chí Nguyễn Công Thận, Trưởng Phòng Dân số Truyền thông và Giáo dục sức khỏe, yêu cầu các sơ sở thực hiện các nhiệm vụ sau: Triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn trong 6 tháng cuối năm, khẩn trương triển khai các hoạt động theo kinh phí chương trình và hoàn hoàn thiện tất cả các kinh phí đã thực hiện trong tháng 6/2024; Rà soát lại các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã trong việc sử dụng các biện pháp tránh thai miễn phí; Duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ, cơ sở nào có thay đổi Câu lạc bộ thì kiện toàn lại; Thực hiện công tác thống kê báo cáo đầy đủ, kịp thời định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên; Trong quý 3 tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động truyền thông và sinh hoạt câu lạc bộ các mô hình đề án, nâng cao chất lượng dân số, để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra./.

Đàm Phụ & Đinh Cao

(Lượt xem 28, hôm nay 1)