Đại hội Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 30/3/2023, Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự động viên và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đoàn Ngọc Thanh – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc TTYT huyện; Đồng chí Nguyễn Thị Ngát – Chuyên viên Liên đoàn Lao động huyện.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ lần thứ XVI đã tổng kết, đánh giá, kiểm điểm hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023, đề ra phương hướng hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028, bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ hiện có tổng số 141 đoàn viên, sinh hoạt tại 15 tổ công đoàn trực thuộc bao gồm 08 tổ công đoàn tại 8 trạm Y tế xã, thị trấn và 07 tổ công đoàn tại các Khoa, phòng Trung tâm Y tế huyện, trong đó đoàn viên nữ là 91/141 người, chiếm 64,5%.

Đồng chí Vi Văn Dũng – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Y tế khóa XV trình bày báo chính trị tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Trung tâm Y tế, Liên đoàn Lao động huyện, sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của bộ phận chuyên môn, sự vào cuộc của các Tổ Công đoàn và sự tham gia tích cực của các đoàn viên, Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức, người lao động; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên nêu cao tinh thần, đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao y đức gắn với năng lực chuyên môn; đẩy mạnh các phong trào thi học học tập, lao động, sáng tạo; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Công tác phát triển Đảng được đặc biệt chú trọng, trong nhiệm kỳ qua, BCH Công đoàn đã giới thiệu 19 đoàn viên công đoàn ưu tú bồi dưỡng kết nạp đảng. Các hoạt động nhân đạo từ thiện, hiến máu tự nguyện, đóng góp đầy đủ các loại quỹ do các cấp, các ngành phát động… Tổng các nguồn quỹ đóng góp đạt trên 200 triệu đồng, đã có trên 50 lượt đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo. Trong nhiệm kỳ có 38 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở áp dụng vào phù hợp thực tế tại đơn vị, địa phương. Tổ chức phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình điển hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Các hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên được đẩy mạnh: Tổ chức giải bóng chuyền hơi, kéo co trong nội bộ công đoàn Trung tâm Y tế và tham gia các giải thi đấu thể thao của tỉnh, của ngành, của huyện các năm đều đạt nhiều giải cao. Hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn, công tác tài chính Công đoàn được duy trì, thực hiện hiệu quả…

Với tinh thần phấn đấu vươn lên, hàng năm Công đoàn cơ quan Trung tâm Y tế luôn được công nhận là công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ đã vinh dự được nhận 01 Cờ thi đua và 01 Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 01 Cờ thi đua và 01 Bằng khen của LĐLĐ tỉnh. Tập thể TTYT và nhiều cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Giấy khen của Sở Y tế, Giấy khen của UBND huyện, LĐLĐ huyện, Công đoàn ngành y tế….

Đồng chí Đoàn Ngọc Thanh – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đoàn Ngọc Thanh – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công đoàn Trung tâm Y tế đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí mong rằng Công đoàn Trung tâm Y tế tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn; Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền vận động thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, cùng với chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”; Phát huy hơn nữa vai trò của BCH Công đoàn trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên công đoàn; Đại hội phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ để bầu ra BCH khóa mới để công đoàn tiếp tục gặt hái được nhiều thành công góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, đảm bảo hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế và Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 đề ra.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn TTYT khóa XVI,nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; Các ý kiến tham gia của đại diện Ban nữ công, tổ công đoàn các Trạm Y tế xã, thị trấn và Trung tâm Y tế huyện đã làm nổi bật, sâu sắc thêm những kết quả và tồn tại cần khắc phục.

Tham luận của đại diện các Tổ công đoàn Trạm Y tế các xã, thị trấn

Tham luận của đại diện các Tổ công đoàn tại Trung tâm Y tế huyện

Đại diện LĐLĐ huyện và Các tổ công đoàn thuộc TTYT huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2023-2028, với tinh thần “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu: Các tổ công đoàn triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả, phấn đấu 100% các tổ công đoàn, các khoa phòng, trạm y tế được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đoàn viên đạt “Gia đình văn hóa”; 100% nữ công cơ quan đăng ký danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Phấn đấu hàng năm duy trì xây dựng tổ chức Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hàng năm bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; 100% cán bộ, viên chức, người lao động tích cực tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, thực hiện tốt nội quy, quy chế của Công đoàn và cơ quan; Công đoàn Trung tâm Y tế được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Ban Chấp hành Công đoàn TTYT khóa XVI, Nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt đại hội

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 07 đồng chí, đồng chí Vi Văn Dũng – Phó Giám đốc TTYT huyện tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn TTYT huyện, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội cũng đã bầu 08 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Ba Chẽ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028./.

Viết và đăng bài

Hoàng Nhị – Đinh Cao

(Lượt xem 31, hôm nay 1)