BỔ NHIỆM CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRẠM Y TẾ CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Ngày 10/02/2023, Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý trạm y tế xã, thị trấn. Đồng chí Đoàn Ngọc Thanh – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện dự chỉ đạo và trực tiếp trao quyết định.

Đ/c Đoàn Ngọc Thanh – GĐ TT Y tế, Đ/c Lương Văn Tiến – PGĐ TT Y tế tặng hoa chúc mừng và động viên các đồng chí được bổ nhiệm

Tại Hội nghị đã tiến hành công bố các quyết định gồm: Ông Triệu A Say, Phó trưởng Trạm Y tế xã Lương Mông giữ chức vụ Trưởng Trạm Y tế xã Lương Mông; Bà Nịnh Thị Dần, Phó trưởng Trạm Y tế xã Thanh Sơn giữ chức vụ Trưởng Trạm Y tế xã Thanh Sơn; Bà Nịnh Thị Hải, Phụ trách Trạm Y tế xã Đạp Thanh giữ chức vụ Phó trưởng trạm Y tế xã Đạp Thanh; Bà Hoàng Thị Trình – Y sĩ Đa khoa giữ chức vụ Phó trưởng trạm Y tế xã Đạp Thanh; Bà Đinh Thị Phương, Y sĩ Đa khoa giữ chức vụ Phó trưởng trạm Y tế xã Minh Cầm; Bà Tô Thị Hạnh, Y sĩ Đa khoa giữ chức vụ Phó trưởng trạm Y tế xã Nam Sơn; Ông Nịnh Văn Lợi, Y sĩ Đa khoa giữ chức vụ Phó trưởng trạm Y tế xã Đồn Đạc; Ông Trương Hoài Nam, Y sĩ Đa khoa giữ chức vụ Phó trưởng trạm Y tế Thị trấn Ba Chẽ.

Đ/c Đoàn Ngọc Thanh – GĐ Trung tâm Y tế phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí trên cương vị mới

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Đoàn Ngọc Thanh – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện mong muốn trên cương vị mới các đồng chí sẽ cùng nhau đoàn kết, tiếp tục phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng các Trạm y tế và Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ ngày càng phát triển.

Đ/c Nịnh Thị Dần – Tân Trưởng trạm Y tế xã Thanh Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nịnh Thị Dần – Tân Trưởng trạm Y tế xã Thanh Sơn hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng với đội ngũ nhân viên Y tế từ huyện đến cơ sở phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Hoàng Nhị & Đinh Cao

(Lượt xem 48, hôm nay 1)