Lịch Công Tác Của Lãnh đạo TTYT ba Chẽ

 Bản in
 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN LÃNH ĐẠO

(Từ ngày 27/11 đến ngày 03/12/2017)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2,

(Ngày 27/11)

Sáng: làm việc bình thường 

 
Chiều: làm việc bình thường 
 
Thứ 3,

(Ngày 28/11)

 

Sáng: làm việc với đoàn công tác kiểm tra cuối năm Sở Y tế Quảng Ninh  
Chiều:làm việc với đoàn công tác kiểm tra cuối năm Sở Y tế Quảng Ninh  
Thứ 4,

(Ngày 29/11)

 

Sáng: làm việc bình thường 
 

          

Chiều: làm việc bình thường   
Thứ 5,

(Ngày 30/11)

Sáng: làm việc bình thường   
Chiều:làm việc bình thường   
Thứ 6,

(Ngày 01/12)

Sáng:làm việc bình thường 
 
Chiều: làm việc bình thường   
Thứ 7,

(Ngày 02/12)

Sáng: Trực Thường trú ngày nghỉ
 PGĐ Lương Tiến
Chiều: Trực Thường trú ngày nghỉ
 PGĐ Lương Tiến 
Chủ Nhật,

(Ngày 03/12)

Sáng:Trực Thường trú ngày nghỉ  PGĐ Vi Dũng
Chiều:Trực Thường trú ngày nghỉ  PGĐ Vi Dũng