5 Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế Quảng Ninh năm 2017

1. Tiếp tục phát triển y tế phổ cập (đặc biệt quan tâm đến đồng bào vùng sâu vùng xa), y tế chuyên sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ theo chuẩn quốc gia, hướng tới chuẩn quốc tế; xây dựng thương hiệu đơn vị.

2. Chú trọng thực hiện có hiệu quả Đề án 25; củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng; Triển khai hoạt động Trung tâm y tế hai chức năng tuyến huyện và 3 mô hình Trạm y tế tuyến xã đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện y đức, quy tắc ứng xử xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, văn minh, thân thiện, sáng, xanh, sạch đẹp.

4. Cơ cấu lại đội ngũ nhân lực y tế phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt quan tâm xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

5. Đẩy mạnh Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học công nghệ.

(Lượt xem 825, hôm nay 4)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *